แนะนำวิธีตั้งอ่างน้ำล้น ให้ถูกต้องตามหลักของศาสตร์ฮวงจุ้ย

แนะนำวิธีตั้งอ่างน้ำล้น ให้ถูกต้องตามหลักของศาสตร์ฮวงจุ้ย

แนะนำวิธีตั้งอ่างน้ำล้น ให้ถูกต้องตามหลักของศาสตร์ฮวงจุ้ย ใครที่กำลังอยากจัดวาง อ่างน้ำล้น ให้เป็นของตกแต่งบ้านกัรนแล้วล่ะก็ วันนี้เราได้นำข้อมูลเบื้องต้นกับการจัดวาง อ่างน้ำล้น ให้ตรงตามหลักของศาสตร์ฮวงจุ้ยมาฝากเพื่อนๆ กันด้วย ใครที่กำลังเล็งๆ ไว้ลองอ่านดูจะได้จัดวางกันถุกที่ เรียกโชคลาภเข้ามาในบ้าน ไปชมกันเลย ทิศเหนือ ทิศเหนือเป็นอีกทิศหนึ่งที่เหมาะสมเพราะช่วยเสริมพลังให้กับผู้อยู่อาศัยเช่นกัน เนื่องจากทิศเหนือเป็นทิศแห่งธาตุน้ำ ถ้าตั้งอ่างน้ำล้นไว้ที่ทิศนี้จะทำให้พลังของธาตุน้ำแข็งแรงยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้อยู่ในบ้านมีความก้าวหน้า มั่นคงในเรื่องการงาน ทิศตะวันออก เป็นอีกทิศที่นิยมตั้งอ่างน้ำล้นเนื่องจากทิศตะวันออกเป็นทิศของธาตุไม้เมื่อตั้งอ่างน้ำล้นไว้ถือเป็นการเสริมพลังกันระหว่างธาตุไม้และธาตุน้ำ การวางอ่างน้ำล้นไว้ตรงทิศนี้จะสื่อถึงการหล่อเลี้ยงผู้อยู่อาศัยภายในบ้านโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศของธาตุไม้ ดังนั้นการวางอ่างน้ำล้นไว้ทิศนี้ก็เป็นการเสริมพลังระหว่างธาตุไม้กับธาตุน้ำ หากเพิ่มด้วยการวางเหรียญโดยเฉพาะเหรียญของจีนหรือเหรียญมงคลก็จะเสริมในเรื่องความร่ำรวย โชคลาภต่างๆ เพิ่มเติมจากเรื่องสุขภาพ ประตูหน้าบ้าน อ่างน้ำล้นมีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา ถ้าตามศาสตร์ฮวงจุ้ยพลังของธาตุน้ำถ้ามีการไหลวนจะช่วยส่งเสริมพลังงานที่ดีให้กับคนในบ้าน หากจะวางอ่างน้ำล้นไว้ที่ประตูหน้าบ้านควรตั้งให้อ่างน้ำล้นมีทิศทางการไหลของน้ำเข้ามาในตัวบ้านซึ่งเทียบได้กับการดึงพลังงานที่ดีให้ไหลเข้ามาสู่ผู้อยู่อาศัย