ห้องน้ำ

5 เคล็ดลับ เลือกกระเบื้องห้องน้ำกันลื่น เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุ

5 เคล็ดลับ เลือกกระเบื้องห้องน้ำกันลื่น เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุ ห้องน้ำ ถือเป็นพื้นที่ Universal Design ที่สมาชิกภายในครอบครัวใช้งานอยู่เป็นประจำทุกวัน ซึ่งมักพบปัญหาในการใช้งานมากเป็นอันดับต้น ๆ เช่น มีความชื้นสะสมบริเวณผนังและพื้น เนื่องจากโดนน้ำตลอดทั้งวัน ซึ่งจำเป็นต้องเลือกวัสดุปูพื้น หรือ กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำกันลื่น ที่ไม่เพียงแต่จะสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้ดี ป้องกันการลื่นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และง่ายต่อการทำความสะอาด ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี กระเบื้องห้องน้ำกันลื่น เลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์การใช้งาน     1. ประเภทกระเบื้องห้องน้ำกันลื่น เลือกให้ตอบโจทย์การใช้งาน ประเภทของกระเบื้อง เป็นเรื่องแรกที่ต้องพิจารณา เพราะหากเลือกประเภทของ กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำกันลื่น ที่ไม่เหมาะสมนอกจากจะส่งผลต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุ และเด็ก ๆ แล้ว อาจส่งผลให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยน หรือรีโนเวท ห้องน้ำผู้สูงอายุ ใหม่หลาย ๆ ครั้ง ซึ่งกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำกันลื่นที่เหมาะสมกับการปูใช้งานภายในห้องน้ำจะเป็นกระเบื้องประเภท กระเบื้องพอร์ซเลน และกระเบื้องเซรามิก ● กระเบื้องพอร์ซเลน เป็น กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำกันลื่น ในกลุ่มกระเบื้องเซรามิกที่ได้รับความนิยมในการนำมาปูพื้นห้องน้ำ เพราะมีหลากหลายลวดลายให้เลือกใช้งาน และคุณสมบัติโดดเด่นในการป้องกันการลื่น ป้องกันน้ำได้ดีกว่ากระเบื้องปูพื้นชนิดอื่น …

5 เคล็ดลับ เลือกกระเบื้องห้องน้ำกันลื่น เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุ Read More »