เทคนิคการประหยัดก๊าซหุงต้มในวันที่ก๊าซหุงต้มขึ้นราคา

เทคนิคการประหยัดก๊าซหุงต้มในวันที่ก๊าซหุงต้มขึ้นราคา

เทคนิคการประหยัดก๊าซหุงต้มในวันที่ก๊าซหุงต้มขึ้นราคา จากข่าวการขึ้นราคาก๊าซของหุงต้มซึ่งน่าจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราๆ อย่างแน่นอนโดยเฉพาะร้านอาหารต่างๆ และยังรวมไปถึงภาคครัวเรือนก็ย่อมได้รับผลกระทบกันทั้งนั้น ดังนั้นวันนี้เราจึงมีเทคนิคประหยัดก๊าซหุงต้มมาเป็นแนวทาง เผื่อจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาในค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน เช็คความสะอาดของภาชนะปรุงอาหาร ต้องสะอาด ไม่มีรอยไหม้ดำ หรือภาชนะบางอย่างหากมีตะกรันเกาะจะทำให้อาหารสุกช้า ซึ่งต้องใช้เวลาในการทำความร้อนนานขึ้น ตำแหน่งตั้งเตาไม่ควรอยู่ในทิศทางที่ลมพัด หรือเป่าเนื่องจากเมื่อลมเป่าแล้วจะส่งผลให้เปลวไฟไม่โดนภาชนะหุงต้มถือเป็นการสิ้นเปลือง เลือกขนาดให้พอดีและแนบกับหัวเตา ป้องกันไม่ให้เปลวไฟออกนอกก้นภาชนะหุงต้ม เลือกภาชนะให้พอดีกับอาหารที่ปรุง เพราะหากภาชนะใหญ่เกินไปจะทำให้เปลืองก๊าซหุงต้ม นอกจากนั้นการเลือกหัวเตาให้เหมาะกับขนาดภาชนะที่เราใช้ก็เป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เช่นกัน วางแผนการทำอาหาร ควรมีการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมก่อนทำอาหาร เพื่อไม่ให้เกิดการเปลืองก๊าซถ้าต้องหยุดเตรียมอาหาร ระหว่างเตรียมอาหารอย่าเปิดเตาทิ้งไว้ หมั่นทำความสะอาดหัวเตา เพื่อให้ก๊าซออกมาได้อย่างสม่ำเสมอ เลือกใช้หัวเตาแบบอินฟราเรด เพราะใช้ก๊าซน้อยกว่าหัวทองเหลืองซึ่งสามารถพิจารณาร่วมในการเลือกซื้อเตา ใครประสบปัญหาเรื่องนี้ ลองนำวิธีของเราไปใช้ก่อนได้เลยนะ