ไอเดียแต่งบ้าน

white

แจกฟรีแบบบ้านจาก ธอส. แบบบ้านรักษ์โลกในงบราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท

white

แจกฟรีแบบบ้านจาก ธอส. แบบบ้านรักษ์โลกในงบราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดการประกวดออกแบบบ้านในแนวคิด “ประหยัดเงินประหยัดพลังงาน ด้วยบ้านรักษ์โลก” ภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านรักษ์โลก” เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาร่วมส่งผลงานออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว เพื่อชิงทุนการศึกษา 1,100,000 บาท

จากผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 65 ผลงาน คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ชนะการประกวดโครงการ “บ้านรักษ์โลก” จำนวน 6 ผลงาน พร้อมกันนี้ ธนาคารได้จัดทำพิมพ์เขียวของผลงานทั้ง 6 แบบเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด นำไปใช้ยื่นขอกู้เพื่อปลูกสร้างโดยมีการแบ่งแบบบ้านตามราคาได้ 2 ช่วงราคาคือ แบบบ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท และแบบบ้านราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท (ไม่รวมราคาค่ารับรองแบบบ้าน)

  • แบบบ้านราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท

GHB 101 - 9x9 House

GHB 101 – 9×9 House แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย 1 ชั้น

GHB 102 - บ้านสวนในเมือง

GHB 102 – บ้านสวนในเมือง แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ศ.ล. 1 ชั้น

  • แบบบ้านราคาไม่เกิน 2,000,000 บาท

GHB 201 - บ้านใต้เงา

GHB 201 – บ้านใต้เงา แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย 1 ชั้น

GHB 203 - COMPACT FAMILY HOUSE

GHB 203 – COMPACT FAMILY HOUSE แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ศ.ล. 1 ชั้น

ประชาชน และผู้สนใจ สามารถ Download ได้ผ่านทาง โครงการ “บ้านรักษ์โลก”  นำไปใช้ในการยื่นขอกู้เพื่อปลูกสร้างได้เลย