ไอเดียแต่งบ้าน

white

เรื่องต้องรู้! กับการออกแบบโรงจอดรถให้ตอบโจทย์

white

การออกแบบโรงจอดรถ

โรงจอดรถหรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าโรงรถคือหนึ่งในพื้นที่สำคัญภายในบ้าน โดยเฉพาะกับบ้านที่มีรถยนต์ส่วนตัว เพราะโรงจอดรถนั้นสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในบ้าน การออกแบบโรงจอดรถโดยไม่วางแผนล่วงหน้าอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ เช่น ครอบครัวขยายมีรถเพิ่มขึ้นแต่พื้นที่ไม่พอ หรือ โรงจอดรถไม่ได้คุณภาพทำให้รถเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด ดังนั้นในวันนี้ทางเราจึงขอนำความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโรงจอดรถมาฝากเพื่อให้ได้โรงจอดรถที่มีคุณภาพในการใช้งานและเหมาะสมกับบ้าน

แบบโรงจอดรถกับปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ ขนาด ตำแหน่ง สามสิ่งนี้คือปัจจัยพื้นฐานในการออกแบบโรงจอดรถ หากมีความเข้าใจในพื้นฐานจะช่วยให้การออกแบบโรงจอดรถนั้นง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พื้นที่แบบไหนที่เหมาะกับโรงจอดรถ

พื้นที่ที่เหมาะกับการจอดรถควรเป็นพื้นที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ในปริมาณมาก เนื่องจากรถยนต์หนึ่งคันมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัมขึ้นอยู่กับรุ่นและขนาด ซึ่งการที่น้ำหนักมากขนาดนั้นกดทับโรงจอดรถทุกวัน อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับโรงจอดรถได้ เช่น พื้นแตกและโครงสร้างชำรุด เป็น

ดังนั้นการเลือกพื้นที่ทำโรงจอดรถควรเลือกพื้นที่แข็งแรง นำวัสดุปูพื้นที่สามารถรับน้ำหนักได้ดีมาใช้ หรือนำโครงสร้างอย่างเหล็กเส้นมาเสริมให้แข็งแรงมากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนการฝังท่อน้ำ ควรฝังให้ลึกมากกว่าปกติ เพื่อป้องกันปัญหาพื้นชำรุดแล้วท่อแตกได้

โรงจอดรถต้องมีขนาดใหญ่แค่ไหน

สำหรับขนาดโรงจอดรถสามารถคำนวณได้จากขนาดของรถยนต์ที่ใช้ โดยเฉลี่ยแล้วรถยนต์มีขนาด 2.5×5.0 เมตรต่อคัน แต่หากบ้านไหนที่ใช้รถตู้หรือรถกระบะ ควรเพิ่มขนาดโรงจอดรถยนต์เป็น 3.0×6.0 เมตร เพื่อรองรับความยาวที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในการคำนวณขนาดของโรงรถควรคำนึงถึงจำนวนสมาชิกในครอบครัวเพื่อรองรับจำนวนรถยนต์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

โรงจอดรถควรวางไว้ตำแหน่งไหน

การสร้างโรงจอดรถควรคำนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นหลัก เช่น ตั้งโรงจอดรถใกล้ประตูบ้านเพื่อความสะดวกในการเข้า-ออก, ตั้งที่จอดรถใกล้กับระบบน้ำเพื่อให้ง่ายต่อการล้างทำความสะอาดและสำหรับบ้านไหนที่ใช้รถยนต์ระบบไฟฟ้าตำแหน่งที่ตั้งอาจต้องปรับให้ใกล้กับปลั๊กไฟหรือระบบจ่ายไฟของบ้านเพื่อความสะดวกในการชาร์ตพลังงาน

 

นอกจากปัจจัยพื้นฐานแล้วอีกสิ่งที่ควรคำนึงในการออกแบบโรงจอดรถคือ วิถีชีวิตของคนภายในบ้าน

 

วิถีชีวิตของคนในบ้านสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการออกแบบโรงจอดรถ

บ้านออกแบบมาเพื่อการอยู่อาศัย ดังส่วนประกอบต่างๆภายในบ้านก็ควรจะตอบสนองต่อการใช้งานด้วย  โดยการออกแบบโรงจอดรถที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในบ้าน ต้องเริ่มจากสำรวจวิถีชีวิตของสมาชิกภายในบ้านก่อน ซึ่งแต่ละบ้านจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่จะมีิแกนหลักที่คล้ายคลึงกัน โดยหลักๆแล้วที่ต้องสำรวจมีดังนี้

1.จำนวนสมาชิกกับจำนวนรถยนต์

จำนวนสมาชิกภายในบ้านกับจำนวนรถยนต์ เป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบโรงรถ โดยในส่วนนี้ควรคำนึงถึงการขยายครอบครัวในอนาคต เช่น ปัจจุบันรถในครอบครัวมี 2 คัน คือพ่อกับแม่ แต่ตอนนี้มีลูก 2 การสร้างโรงจอดรถ ก็ควรสร้างพื้นที่สำหรับจอดรถ 4 คัน เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับรถยนต์ของลูกในอนาคต

2.จำนวนแขกกับจำนวนที่จอดรถ

หากบ้านไหนที่มีแขกมาเยี่ยมหรือมีการสังสรรค์อยู่บ่อยครั้ง การออกแบบโรงจอดรถ ควรออกแบบที่จอดรถโดยคำนึงถึงการต้อนรับแขกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนแขกที่มาเยี่ยมบ้าน โดยควรเฉลี่ยจำนวนที่จอดรถยนต์ให้พอดีหรือมากกว่า 1-2 คัน

3.ตำแหน่งโรงจอดรถกับวิถีชีวิตของสมาชิกภายในบ้าน

สำหรับตำแหน่งการวางโรงจอดรถ ควรวางให้สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของสมาชิกภายในบ้าน เช่น บ้านไหนที่มีกิจกรรมบริเวณหน้าบ้านน้อย ก็สามารถตั้งโรงจอดรถบริเวณหน้าบ้านได้ปกติ แต่หากบ้านไหนใช้พื้นที่หน้าบ้านในการทำกิจกรรมบ่อย ก็อาจจะปรับโรงจอดรถให้อยู่บริเวณด้านข้างแทนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำกิจกรรมบริเวณด้านหน้าบ้าน

ทำความเข้าใจรูปแบบ โครงสร้าง และวัสดุในการสร้างโรงจอดรถ

ก่อนการออกแบบโรงจอดรถอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะศึกษาคือ รูปแบบ, โครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในก่อสร้าง ซึ่งทั้งสามส่วนล้วนส่งผลโดยตรงต่ออายุการใช้งานของโรงจอดรถ โดยรายละเอียดดังนี้

รูปแบบโรงรถ

โรงจอดรถแบบแยกออกจากตัวบ้าน

สำหรับโรงจอดรถแบบนี้คือ การสร้างโรงจอดรถขึ้นมาใหม่ โดยไม่ยึดติดกับโครงสร้างของตัวบ้าน แยกออกมาก่อสร้างเป็นที่จอดรถโดยเฉพาะ ซึ่งข้อดีของโรงจอดรถแบบแยกออกจากตัวบ้าน คือ สามารถจอดรถได้หลายคัน เป็นอิสระไม่ถูกกำหนดขยายพื้นที่จากตัวบ้าน ช่วยให้การใช้งานรถสะดวกมากยิ่งขึ้นและเป็นการลดปัญหาการทรุดตัวของพื้นบ้านในอนาคต

โรงจอดรถแบบจอดใต้ตัวบ้าน

โรงจอดรถแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ทำให้ต้องจอดรถใต้ตัวบ้าน ข้อดีคือประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และตำแหน่งที่ตั้งสะดวกในการเข้า-ออกบ้าน แต่ข้อควรระวังคือ การชำรุดของพื้นที่หลังจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นหากต้องการสร้างโรงจอดรถใต้ตัวบ้านควรปรับปรุงพื้นเพื่อรองรับน้ำหนักของรถ โดยเลือกใช้วัสดุที่สามารถรองรับแรงได้จำนวนมากเช่น คอนกรีตเสริมเหล็กหรือหินแกรนิตเป็นต้น

การออกแบบโรงจอดรถ 1

โรงจอดรถแบบต่อเติมหลังคา

สำหรับโรงจอดรถแบบนี้คือการต่อเติมกันสาด โดยต่อเติมหลังคาเพื่อครอบที่จอดรถ ซึ่งมีข้อดีคือช่วยบำรุงรักษาอายุการใช้งานรถและทำให้รถไม่ร้อนเพราะไม่ต้องตากแดดอยู่ตลอด แต่ทั้งนี้ในการก่อสร้างควรคำนึงถึงวัสดุของหลังคา เช่น หากต้องการความแข็งแรงควรใช้หลังคาเมทัลชีท ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศ แต่ถ้าต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องความร้อนควรใช้หลังคาไวนิลที่ป้องกันความร้อนได้ดี เป็นต้น

การออกแบบโรงจอดรถ 2

โครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในการสร้างโรงจอดรถ

สำหรับโครงสร้างของโรงจอดรถประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ หลังคาและพื้นของโรงจอดรถ โดยในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

หลังคา

สำหรับการเลือกวัสดุทำหลังคาโรงจอดรถ มีข้อควรคำนึงหลายอย่างเช่น ความร้อน ความแข็งแรงและเสียง ซึ่งจะแตกต่างกันตามประเภทของหลังคา โดยประเภทของหลังคาที่นิยมใช้มีดังนี้

หลังคาโพลีคาร์บอเนต คือหลังคาที่ทำมาจากพลาสติกแข็ง มีคุณสมบัติโปร่งแสงทำให้บริเวณโรงจอดรถไม่อับแสงดูโปร่งโล่งสบาย มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศ

การออกแบบโรงจอดรถ 3

ข้อดีของหลังคาโพลีคาร์บอเนต อยู่ที่การเก็บกักความร้อนต่ำ ทนความร้อนได้ดี ทำให้โรงจอดรถไม่ร้อน การติดตั้งสะดวกเพราะมีน้ำหนักเบา สามารถดัดรูปทรงให้ตรงตามความต้องการได้ นอกจากนี้เมื่อฝนตกหลังคาโพลีคาร์บอเนตจะไม่เกิดเสียงดังรบกวนเหมือนหลังคาประเภทอื่น

ข้อควรคำนึงก่อนเลือกใช้หลังคาโพลีคาร์บอเนต อยู่ที่ความทนทานต่อการขีดข่วนต่ำ ซึ่งทำให้เกิดรอยได้ง่าย นอกจากนี้ยังติดไฟได้ง่าย เนื่องจากทำมาจากพลาสสติกซึ่งไว้เป็นวัสดุไวไฟ สุดท้ายคือราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น

 

หลังคากระเบื้อง คือ หลังคาก่อสร้างด้วยกระเบื้อง โดยกระเบื้องมุงหลังคาทำมาจากไฟเบอร์ซีเมนต์  มีความยืดหยุ่น แข็งแรงมีอายุการใช้งานที่นานกว่าวัสดุประเภทอื่น

ข้อดีของหลังคากระเบื้องคือ ความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ รับแรงกระแทกได้ดี กักเก็บเสียงดี เสียงไม่ดังเวลาฝนตก ซ่อมแซมง่ายหากเกิดปัญหา เพราะแค่เปลี่ยนกระเบื้องแผ่นที่มีปัญหาไม่ต้องเปลี่ยนทั้งแผงเหมือนหลังคาประเภทอื่น

ข้อควรคำนึงก่อนการเลือกใช้หลังคากระเบื้องคือ น้ำหนัก เนื่องจากกระเบื้องเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักมาก จึงต้องการโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักกระเบื้องได้ นอกจากนี้กระเบื้องยังมีปัญหาเรื่องการรั่วซึมของน้ำผ่านรอยต่อของกระเบื้อง จึงทำให้ต้องเปลี่ยนแผ่นกระเบื้องเพื่อซ่อมแซมอุดรอยรั่วของน้ำ

การออกแบบโรงจอดรถ 4

หลังคาไวนิล  ทำมาจาก UPVC หรือ Unplasticised Poly Vinyl Chloride มีความยืนหยุ่นสามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี ป้องกันความร้อนจากแสงแดดได้ดี มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่าย

ข้อดีของหลังคาไวนิลคือ การป้องกันความร้อนได้ดีทำให้โรงจอดรถไม่ร้อน ในส่วนของเสียงหลังคาไวนิลมีคุณสมบัติดูดซับเสียง ทำให้เมื่อวานฝนตกแล้วเสียงไม่ดัง นอกจากนี้หลังคาไวนิลยังติดไฟยากช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยได้

ข้อควรคำนึงของหลังคาไวนิลคือ ในส่วนของการใช้งานเมื่อผ่านระยะเวลาการใช้งานสีของหลังคาจะเปลี่ยนแปลงไปไม่สดเหมือนเดิม สำหรับราคาของหลังคาไวนิลเมื่อเทียบกับวัสดุประเภทอื่นแล้วยังมีราคาสูงกว่ามาก

การออกแบบโรงจอดรถ 6

หลังคาเมทัลชีท คือหลังคาที่ทำมาจากเหล็กที่ผ่านการรีดจนบาง จากนั้นจึงขึ้นรูปเป็นลอนยาว มีน้ำหนักเบาทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง

ข้อดีของหลังคาเมทัลชีทคือ สามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ เนื่องจากมีลักษณะเป็นแผ่นยาวไร้รอยต่อ นอกจากนี้ในการตกแต่งหลังคาเมทัลชีทยังสามารถตกแต่งกับบ้านได้หลากสไตล์ เพราะมีหลากหลายสีให้เลือก และมีราคาถูก

การออกแบบโรงจอดรถ 5

ข้อควรคำนึงสำหรับหลังคาเมทัลชีทคือ ความร้อน เนื่องจากเหล็กเป็นวัสดุที่กักเก็บความร้อนได้ดี ทำให้โรงจอดรถร้อนและอาจส่งผลเสียต่อรถยนต์ได้ สำหรับในเรื่องเสียง หลังคาเมทัลชีทเป็นหลังคาที่ไม่เก็บเสียงทำให้เสียงดังเวลาฝนตก นอกจากนี้ด้วยความบางของแผ่นเหล็กเมื่อผ่านระยะเวลาที่นาน ทำให้เสียรูปทรงและชำรุดได้ง่าย

การออกแบบโรงจอดรถ 7

หลังคา Shikolite  คือหลังคาที่ทำมาจากอะคริลิก มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ โปร่งแสง  มีผิวเงาและน้ำหนักเบา รูปทรงทันสมัยสวนงาม

การออกแบบโรงจอดรถ 8

ข้อดีของหลังคา Shikolite คือ ป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรดและUV ช่วยทำให้โรงจอดรถไม่ร้อน  มีน้ำหนักเบาทำให้ประหยัดการใช้โครงสร้างเหล็กเพื่อรับน้ำหนักและมีอายุยาวนานกว่าหลังคาโปร่งใสชนิดอื่น

ข้อควรคำนึงสำหรับหลังคา Shikolite คือ การดูแลรักษาความสะอาดที่ลำบาก หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดเพราะจะไปทำลายผิวหน้าของแผ่นอะคริลิกได้ และการติดตั้งหลังคา Shikolite ควรติดตั้งให้ได้มาตรฐานตามคำแนะนำของวิศกร เพราะหลังคาชนิดนี้รับแรงกระแทกได้น้อย หากติดตั้งผิดวิธีอาจเกิดความเสียหายตามมาได้

การออกแบบโรงจอดรถ 9

วัสดุปูพื้นโรงจอดรถ

สำหรับพื้นโรงจอดรถข้อควรคำนึงคือ การเลือกวัสดุปูพื้น โดยควรเลือกวัสดุที่มีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้มาก และไม่ลื่น โดยวัสดุที่นิยมนำมาปูพื้นโรงจอดรถมีดังนี้

การออกแบบโรงจอดรถ 11

คอนกรีต เป็นหนึ่งในวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานในตัวเอง ซึ่งสามารถเพิ่มความแข็งแรงได้ด้วยจากการนำเหล็กมาเสริม ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้น

ข้อดีของคอนกรีตคือการดูแลรักษาที่ง่ายคือ แค่ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด นอกจากนี้คอนกรีตยังสามารถสร้างลวดลายได้ตามความต้องการผ่านการพิมพ์ลายบนพื้นปูน

การออกแบบโรงจอดรถ 12

ข้อควรคำนึงสำหรับคอนกรีตคือ ความแข็งแรง ถึงแม้ว่าจะใช้เหล็กมาเสริมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับน้ำหนัก แต่ด้วยพื้นผิวของคอนกรีตที่บางทำให้ชำรุดและเสียหายได้ง่าย

การออกแบบโรงจอดรถ 13

กระเบื้อง เป็นหนึ่งในวัสดุที่สามารถใช้งานได้หลากหลายตามพื้นที่การใช้งาน โดยกระเบื้องมีหลายประเภท แต่กระเบื้องที่นิยมมาใช้ปูพื้นคือกระเบื้องแกรนิตโต้และกระเบื้องเอ็กซ์พอร์ซเลน เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ากระเบื้องทั่วไป

ข้อดีของการเลือกใช้กระเบื้องในการปูพื้นคือ ความสวยงาม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกลายได้ตามความต้องการ นอกจากนี้กระเบื้องยังมีน้ำหนักเบาสามารถติดตั้งได้ง่าย

การออกแบบโรงจอดรถ 14

ข้อควรคำนึงในการเลือกกระเบื้องปูพื้นโรงจอดรถคือ การเลือกผิวสัมผัสกระเบื้องควรเลือกที่มีลักษณะหยาบ ไม่ลื่น เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ควรเลือกกระเบื้องที่สามารถทำความสะอาดง่าย ไม่มีร่องเยอะจนเกินไป เพราะคราบสิ่งสกปรกจากรถจะเข้าไปสะสมได้

การออกแบบโรงจอดรถ 15

ทรายล้าง คือวัสดุที่ทำมาจากการผสมของหิน-กรวด-ทรายและปูนซีเมนต์จากนั้นจึงฉาบปูนซีเมนต์ลงบนผนังคอนกรีตแล้วล้างปูนออกเพื่อเผยให้เห็นพื้นผิวของวัตถุซึ่งเรียกว่าทรายล้าง

ข้อดีของทรายล้างคือ ผิวสัมผัสที่หยาบ ไม่ลื่นทำให้เหมาะกับการจอดรถเพื่อจะช่วยลดอุบัติที่เหตุที่เกิดจากพื้นผิวลื่นได้

การออกแบบโรงจอดรถ 16

ข้อควรคำนึงในการใช้ทรายล้างปูพื้นโรงจอดรถคือ ความสะอาด เนื่องจากผิวสัมของทรายล้างที่หยาบและมีพื้นที่ว่างระหว่างกัน ทำให้สิ่งสกปรกเข้าไปสะสมได้ง่าย นอกจากนี้หากเป็นพื้นที่เปียกน้ำ จะมีโอกาสเกิดตะไคร่น้ำขึ้นที่ทรายล้าง

การออกแบบโรงจอดรถ 17

หินแกรนิต คือหินธรรมชาติ จุดเด่นที่ความสวยงามของลวดลายซึ่งจะมีความแตกต่างเฉพาะตัว นอกจากนี้หินแกรนิตยังมีความหนาและแข็งแรงทนทานกว่าวัสดุชนิดอื่นด้วย

การออกแบบโรงจอดรถ 18

ข้อดีของหินแกรนิตคือ สามารถรองรับน้ำหนักได้ในปริมาณมากและทนต่อรอยขีดข่วน ดูแลรักษาง่ายเพียงแค่ใช้น้ำความสะอาด และยังมีอายุการใช้งานที่นานมากกว่าวัสดุประเภทอื่นอีกด้วย

ข้อควรคำนึงในการเลือกหินแกรนิตคือ ความปลอดภัย เนื่องจากหินแกรนิตเป็นหินที่มีผิวสัมผัสหลากหลาย ดังนั้นจึงควรเลือกหินแกรนิตที่มีผิวสัมผัสหยาบเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากความปลอดภัยแล้วสิ่งที่ควรคำนึงคือ เรื่องเชื้อรา เนื่องหินแกรนิตเป็นวัสดุธรรมชาติทำให้เกิดความชื้นได้ง่าย จึงต้องคอยระวังเรื่องเชื้อราที่เกิดจากความชื้นเป็นพิเศษ

การออกแบบโรงจอดรถ 17

คอนกรีตบล็อค คือวัสดุที่ผลิตมาจากคอนกรีตออกมาในรูปแบบบล็อคสำเร็จรูป สำหรับติดตั้งบริเวณพื้น

ข้อดีของคอนกรีตบล็อคคือความหลากหลายของลวดลายและมีหลายขนาดให้เลือกทำให้ติดตั้งได้ง่ายสามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดของพื้นที่โรงจอดรถ นอกจากนี้ยังซ่อมแซมสะดวกสามารถเลือกเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่เสียหายได้ไม่จำเป็นต้องรื้อทั้งหมด

ข้อควรคำนึงในการเลือกคอนกรีตบล็อค คือ ความแข็งแรง เนื่องจากผิวสัมผัสของคอนกรีตบล็อคที่ไม่สามารถรับน้ำหนักได้มากอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ ทั้งนี้ความแข็งแรงของคอนกรีตบล็อคขึ้นอยู่กับความหนาแน่นในการติดตั้งหากติดตั้งได้มาตรฐานความแข็งแรงจะเพิ่มมากขึ้น

การออกแบบโรงจอดรถ 19