ไอเดียแต่งบ้าน

white

9 ขั้นตอนใช้ถังหมักเศษอาหาร ใช้ประโยชน์จากเศษอาหารที่เหลือในบ้าน

white

9 ขั้นตอนใช้ถังหมักเศษอาหาร ใช้ประโยชน์จากเศษอาหารที่เหลือในบ้าน

สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังมองหาวิธีกำจัดเศษอาหารที่เหลือจาการทานภายในบ้าน วันนี้เราได้นำวิธีการนำเศษอาหารเหล่านี้มาทำเป็น น้ำหมักชีวภาพ โดยใช้ถังหมักเศษอาหาร โดยวิธีนี้ได้นำมาจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี 9 ขั้นตอนด้วยกัน ไปดูกันเลยว่าทำอย่างไรกันบ้าง

 • ขั้นตอนการทำ

  1. ขุดหลุมขั้นที่ 1 กว้างกว่าก้นถึง 10 ซม.ลึก 10 ซม.
  2. ขั้นที่ 2 ขุดหลุมเล็กกว่าก้นถึง 5 ซม. ถึง 30 ซม.
  3. ต้นก้นถังออกทั้งหมด วางถังลงบนหลุมชั้นที่ 2
  4. กลบดินรอบๆ ถังให้มิดชิด เพื่อป้องกันหนูและแมลงรบกวน
  5. ใส่เศษอาหารลงในถังแล้วปิดฝาให้สนิท
  6. เมื่อเศษอาหารสูงกว่าชั้นที่ 2 เต็มขอบหลุม
  7. เมื่อเศษอาหารเต็มหลุมใช้มือขยับและหมุนถัง 3 ครั้ง แล้วยกถังออกจากหลุม
  8. ใช้ดินรอบๆ กลบหลุมที่มีเศษอาหารเต็ม
  9. ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1-3 เดือน จะได้ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้

ภาพประกอบ